Κληρικοί, Θρησκεία καί πολίτες

Κληρικοί, θρησκεία καί πολίτες

 

 

Δέν ἔχω καμιά σχέση μέ τό  Νίκο Δήμου, οὔτε μέ ἐνθουσιάζουν τά γραφτά του, ὅμως στό θέμα πού προκλήθηκε μέ τή δήλωσή του γιά τό «Ἅγιο φῶς» εἶμαι μαζί του. Ἀλγεινή ἐντύπωση μοῦ ἔκανε, ἀκόμα μιά φορά, ἡ δουλοπρέπεια τῶν πολιτικῶν κομμάτων, τά ὁποῖα μάλιστα διέστρεψαν τή δήλωση τοῦ Δήμου, γιατί προφανῶς ἔτσι τά βόλευε. Ἐνῶ ὁ Δήμου ἀναφέρθηκε στούς κληρικούς, τά κόμματα μίλησαν γιά τή θρησκεία. Ἔτσι ξέρουν νά συεριφέρονται τά πολιτικά κόμματα, ὅλα, καί μαζί τό νεότευκτο «Ποτάμι»: ὑποκρισία, διαστροφή καί χαμαιλεοντισμός. Ὅσο γιά τούς κληρικούς νά μήν ξεχνοῦμε πώς ἀφόρισαν τόν Λασκαρᾶτο, τόν Ροΐδη, ἀπείλησαν μέ ἀφορισμό τόν Καζαντζάκη καί ἀναθεμάτησαν τόν Ἐλευθέριο Βενιζέλο. Πρόσφατα συνεργάστηκαν ἀγαστά μέ τή Χούντα τῶν συνταγματαρχῶν, ἐνῶ δέν εἶναι λίγα τά σκάνδαλα πού βγαίνουν στή φόρα κάθε τόσο. Ἀπό τ᾿ ἄλλο μέρος, ὡς πρός τήν ἑκάστοτε συμπεριφορά τους, καλό θά ἦταν νά μή μᾶς θυμίζουν ὅτι ἔχουν πάρει διαζύγιο ἀπό τή θρησκεία, ὅπως συμβαίνει μέ ὅσα ὑβριστικά ξεστόμισε γιά τόν Δήμου ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων. Ἔχω γνωρίσει τούς Ἕλληνες κληρικούς μας στίς ΗΠΑ. Ἡ διαφορά στό σχῆμα, στή συμπεριφορά καί προπαντός στή μόρφωση ἀπό τούς ἐδῶ εἶναι διαφορά μέρας μέ νύχτα. Ἐκεῖ οἱ ἱερατικές σχολές εἶναι ὑψηλοῦ πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου, γιά τό λόγο ὅτι ὑπάρχει ἅμιλλα μέ τούς, ἐπίσης ὑψηλοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου, ἱερωμένους τῶν ἄλλων δογμάτων. Οἱ ἐδῶ, ἀντί νά βγαίνουν κάθε λίγο καί λιγάκι στην τηλεόραση καί νά ὑποστηρίζουν τά ὑλικά τους συμφέροντα, θά ἔπρεπε νά φροντίσουν περισσότερο γιά τή μόρφωσή τους, νά ἀναγνωρίζουν τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου, καί νά ἀποφεύγουν λαϊκίστικες ἐνέργειες τοῦ τύπου μεταφορά τοῦ «Ἅγιου φωτός» μέ τιμές ἀρχηγοῦ κράτους κ.λπ. Ἐνέργειες πού μᾶς γυρίζουν πίσω στόν Μεσαίωνα. Γενικά ἡ σημερινή συμπεριφορά τῶν κληρικῶν μας δείχνει ὅτι διακατέχονται ἀπό τήν ἀντίληψη ὅτι μποροῦν νά κρίνουν τούς πάντες χωρίς νά κρίνονται οἱ ἴδιοι. Πράγμα πού σημαίνει ὅτι θεωροῦν τόν Ἕλληνα πολίτη  κάτι σάν ἄβουλο προβατάκι, χωρίς κρίση καί χωρίς ἐλευθερία τοῦ λόγου. Ἄν καί ξέρουμε οἱ πάντες πώς ἡ ἐλευθερία τῶν ἰδεῶν καί τοῦ λόγου εἶναι κατωχυρωμένη ἀπό τό Σύνταγμα. Ἀλλά ὅταν οἱ κληρικοί μας ἀρνοῦνται τήν ἐλευθερία τῶν ἰδεῶν καί τοῦ λόγου σ᾿ ἕναν πολίτη, ἄλλο τόσο καί ὁ πολίτης ἔχει τό ἠθικό δικαίωμα νά ἀρνηθεῖ τούς κληρικούς. Στό ἀπυρόβλητο τῶν ἰδεῶν καί τοῦ λόγου δέν εἶναι κανένας.

Advertisements
This entry was posted in Σχόλια. Bookmark the permalink.